Les inscriptions : 4eme tournoi national de double du badminton du pays voironnais

T
O
U
R
N
O
I
4eme tournoi national de double du badminton du pays voironnais
Début : 25/06/2022
Durée : 2 jours
Lieu : VOIRON (38)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : N2 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 07064099 F GAB38 LENOIR Laureline (--/N3/N3) . .
2 06681949 F BCHT07 CAFFIERS Julie (--/N3/N2) . .
3 06929518 F GAB38 RENAULT-SMAGGHE Clarysse (--/N3/N3) . N (N1,N2,N3)
4 06563090 F BACC73 CONSTANTIN Estelle (--/N3/N3) . .
5 06698755 F BACLY69 CORRIETTE Axelle (--/N3/--) .
6 06488983 F BCM38 PICON Fanny (--/N2/--) .
7 07038792 F BCHT07 LOPEZ Chloe (--/N3/R4) . .
8 06708176 F BCV26 LOPEZ Alexandra (--/N3/N3) . N (N1,N2,N3)
9 00490547 F SBC38 MIQUEAU Amélie (--/R4/N3) . .
10 06713163 F GAB38 WALTER Emma (--/R4/R4) . N (N1,N2,N3)
11 06488624 F BVSE69 ALEXANDRINE Anaïs (--/R4/--) .
12 06692423 F PLVPBLYON69 WU Dan (--/N3/--) .
13 07050177 H BCHT07 BOUVERON Bastien (--/N3/N3) . .
14 06778490 F BCC73 DUVERNOIS Noemie (--/R5/N3) . .
15 06798260 F GAB38 MARIE DIT BEAUFILS Maëva (--/R5/R4) . N (N1,N2,N3)
16 06844028 F VB07 LOMBARD Léna (--/R5/R5) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
17 06687311 H GAB38 TARAMASCO Antoine (--/N3/R4) . N (N1,N2,N3)
18 06789796 H BPV38 SCIASCIA Mattéo (--/R4/N3) . .
19 00325551 F MVBC38 FONTAINE Pauline (--/--/N2) .
20 00207341 H CYB73 PRAVAZ Thomas (--/--/N3) .
21 06974349 H GAB38 TABARY Vincent (--/R4/R4) . .
22 06813693 F ACB38 GODICHON Alix (--/R4/--) .
23 06696205 H SBC38 SAVIN Hugo (--/R5/R4) N (N1,N2,N3) .
24 07154366 F SMV38 VAN TIGGELEN Laura (--/R5/--) .
25 06898895 H EB38 GACHET Titouan (--/R5/R4) N (N1,N2,N3) .
26 06747236 F BACLY69 SAVIN Emma (--/R6/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
27 06987127 F BCSM26 GLEMBA Alexia (--/R5/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
28 06962647 F BACO69 MOREL Julie (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
29 06886995 F SBC38 VALETTE Marion (--/R5/R5) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
30 07109511 F BCM38 BOUCHET Amandine (--/R6/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
31 07163834 F ACB38 LECRE Maëlie (--/R6/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
32 00536056 H BCHT07 TORRES Mathieu (--/R4/R6) . N (N1,N2,N3)
33 06944043 F BCG38 GUEGUEN Maya (--/--/N3) .
34 06898902 H GAB38 AROMATARIO Ilane (--/--/N3) .
35 07027378 F BCSM26 SPANO Charlotte (--/R6/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
36 00403429 H GAB38 BUSO Julien (--/N2/--) .
37 00214500 H BCCI26 TAMBURINI Robin (--/R4/N3) . N (N1,N2,N3)
38 06969553 H GAB38 LOUIS-BRANDON Baptiste (--/R5/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
39 00561058 H BVSE69 MOHAMED Farook (--/N3/--) .
40 06474128 H BVSE69 JAHAFAR Sadek (--/N2/--) .
41 06987110 H BCSM26 GLEMBA Adrien (--/R5/R4) . N (N1,N2,N3)
42 06473047 H BCM38 CACHARD Sebastien (--/N3/R4) . N (N1,N2,N3)
43 07084745 F BCM38 LAGUILHOMIE Lucile (--/R6/R5) N (N1,N2,N3) R (R4,R5,R6)
44 06711124 H CBV38 CARRET Quentin (--/--/N3) .
45 06793949 H BCM38 GURGEY Théo (--/N3/R4) . N (N1,N2,N3)
46 06690402 F VSSM94 CHAZELAS Claire (--/R6/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
47 06627061 H BCV26 REMAUD Julien (--/R4/R4) N (N1,N2,N3) N (N1,N2,N3)
48 00412634 F BCM38 FARET Emilie (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
49 06711151 F BCSAR38 DERCOURT Cloe (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
50 00377556 F BCSAR38 RAFESTHAIN Caroline (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
51 07207496 H BCM38 VALLOIRE Hugo (--/R5/D7) . R (R4,R5,R6)
52 06488969 H BCG38 PONTON Théo (--/--/R4) N (N1,N2,N3)
53 07080845 H BCA06 PACALET Xavier (--/--/R4) N (N1,N2,N3)
54 06557772 F BCG38 MASSON Zoé (--/D7/R5) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
55 06754448 H MVBC38 CHABANNE Léo (--/R4/--) .
56 07018907 H BVSE69 MOHAMED Safir (--/N3/--) .
57 07024433 F SBC38 DEJEAN Morgane (--/R6/R5) N (N1,N2,N3) R (R4,R5,R6)
58 06645978 F BCVIL69 RAMON Marie (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
59 06969517 F BCV26 COISSIEUX Emma (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
60 06804585 H ACB38 DUBUIS Damien (--/--/R4) N (N1,N2,N3)
61 06921102 F GSL69 LORIETTE Celia (--/D7/R5) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
62 06539620 H SBC38 TILLARD Flavien (--/R5/--) .
63 06472274 F BCC73 LOUVET Adeline (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
64 00144354 F LPM73 FERRER Julie (--/D7/--) N (N1,N2,N3)
65 07003920 F KO83 HAY Clara (--/R6/R6) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
66 06496000 H SBC38 BOUCHON Stéphane (--/--/R4) N (N1,N2,N3)
67 07044913 F BPV38 DEVEY Corinne (--/D7/--) N (N1,N2,N3)
68 00383978 H LFDV38 PIETROLONARDO Olivier (--/R6/R5) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
69 06906058 H BPV38 SCIASCIA Noam (--/R4/R5) N (N1,N2,N3) R (R4,R5,R6)
70 06627105 F SBC38 TOURNIER Céline (--/D7/--) N (N1,N2,N3)
71 00554748 H SBC38 MARTINEZ Mathieu (--/R4/--) N (N1,N2,N3)
72 06611468 H BCV26 RISSON Charlélie (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
73 07084111 H BCM38 MELEY Hector (--/R6/R6) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
74 06895175 F CBV38 CARLES Oriane (--/D8/D7) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
75 00541050 F LFDV38 BOYER Laetitia (--/D7/R6) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
76 06843946 H SCPGBAD42 CHAMPALLE Cyril (--/R5/D7) N (N1,N2,N3) D (D7,D8,D9)
77 06532091 F BPV38 CHAUVET Marion (--/--/R5) R (R4,R5,R6)
78 06687232 H BPV38 CHAUVET Adrien (--/--/R5) R (R4,R5,R6)
79 00017845 F MVBC38 DURIF Isabelle (--/--/R4) R (R4,R5,R6)
80 06955531 H CYB73 PORTELADA Eusebio (--/--/D7) R (R4,R5,R6)
81 00490598 F BCG38 GUERBER Léa (--/D8/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
82 00275770 H BCG38 DOCQ Pierre (--/R4/--) N (N1,N2,N3)
83 00528045 H BCG38 ROJOT Vincent (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
84 06683431 H ACB38 GODICHON Tom (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
85 06846009 F CBBCHL43 DAVIES Emma (--/--/R6) R (R4,R5,R6)
86 07239169 H BACLY69 CHIOMENTO Lucas (--/--/R5) R (R4,R5,R6)
87 06642899 F MSMB38 PORTZ Chloe (--/D9/R6) R (R4,R5,R6) R (R4,R5,R6)
88 07017824 H SCPGBAD42 PETIT Léo (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
89 07016151 F SSB38 GOURDAIN Mathilde (--/--/R5) R (R4,R5,R6)
90 00391102 H SSB38 BLAIN Dorian (--/--/R6) R (R4,R5,R6)
91 06696755 F EB38 BACH Alice (--/D8/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
92 06888333 F CBV38 CARRET Célia (--/D8/R6) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
93 00462824 H SSB38 DECLINE Ludovic (--/--/D7) R (R4,R5,R6)
94 07149616 F EB38 DESHAYES-MENUT Meryl (--/D7/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
95 00339426 F BCG38 DUREL Camille (--/D8/--) R (R4,R5,R6)
96 06576294 H BCHT07 PRALONG Sebastien (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
97 06703610 H BCHT07 DUMAND Ugo (--/R5/--) N (N1,N2,N3)
98 06848003 F CBV38 CRETET Juline (--/--/R6) R (R4,R5,R6)
99 06696551 H CBV38 BOUVIER Cédric (--/--/R6) R (R4,R5,R6)
100 06974330 F BPV38 BECOUZE Amandine (--/D9/--) R (R4,R5,R6)
101 00255358 F BPV38 ZAMARA Anne laure (--/D7/--) R (R4,R5,R6)
102 00511893 H BCSAR38 RAFESTHAIN Evan (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
103 00377264 H BCSAR38 RAFESTHAIN Alexis (--/R6/--) N (N1,N2,N3)
104 00392836 H BCV38 DARRE Pascal (--/--/R6) R (R4,R5,R6)
105 07146621 H BCS04 BORRELLY Arthur (--/D8/D8) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
106 06977809 H BCM38 ALIMOUNDHIR Sam (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
107 06816350 H BCM38 PLOTTON Noa (--/R6/--) R (R4,R5,R6)
108 00243799 H HP38 HOWORTH Matthieu (--/D8/D8) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
109 06993435 F BBC05 AMBROISE Zoe (--/D9/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
110 06604439 H BCHT07 CHADRIN Jean-pierre (--/R6/--) R (R4,R5,R6)
111 07011875 H BCV38 SERAYET Philippe (--/R6/--) R (R4,R5,R6)
112 06628057 H BBC05 JOSEPH Adrien (--/D7/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
113 06942362 H HP38 DA SILVA NEVES Christophe (--/D7/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
114 06491484 F LFDV38 JEANMOUGIN Julie (--/D9/D8) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
115 00405777 H BCG38 CHENAL Martin (--/D8/D8) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
116 06566589 H EB38 ESNAULT Gildas (--/D8/D7) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
117 07327365 H EB38 PALLIN Pierre-charles (--/D8/D7) R (R4,R5,R6) D (D7,D8,D9)
118 06652035 H EBC69 CHARBONNEAU Matthieu (--/R6/--) R (R4,R5,R6)
119 00474160 H ESGA69 VAN RUYMBEKE Pierre (--/D7/--) R (R4,R5,R6)
120 06950955 H EB38 GACHET Fabien (--/D8/D8) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
121 07024293 F BBC05 LE GUILLOUX-ARCIER Safia (--/D8/D9) R (R4,R5,R6) P (P10,P11,P12)
122 06959425 H EB38 ROBINE Anthony (--/D9/D9) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
123 00270207 H HP38 LOURDEL Thierry (--/D7/--) R (R4,R5,R6)
124 00433223 F HP38 MICOUD Aurélie (--/--/D7) D (D7,D8,D9)
125 00407917 F MSMB38 VITEL Malorie (--/D9/D9) R (R4,R5,R6) ..
126 07252650 F BCG38 DEMESMAY Marion (--/D9/D8) D (D7,D8,D9) P (P10,P11,P12)
127 06819673 H BBC05 GANGNEUX Arnaud (--/D7/D9) R (R4,R5,R6) ..
128 06766104 H BCG38 TROUSSEL Erwan (--/D8/D8) D (D7,D8,D9) D (D7,D8,D9)
129 06539094 F EB38 SCARINGELLA Veronique (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
130 06700614 H BCV38 LOPEZ Daniel (--/D9/D8) P (P10,P11,P12) D (D7,D8,D9)
131 00567384 H BCG38 PEYRAC Alexandre (--/D8/D8) D (D7,D8,D9) P (P10,P11,P12)
132 07024296 H BBC05 HAY Bastien (--/D9/D9) D (D7,D8,D9) P (P10,P11,P12)
133 06590888 F EB38 ALHALLI Sonia (--/--/D8) D (D7,D8,D9)
134 06701740 F BCG38 CHAUCHAT Aurore (--/--/D7) D (D7,D8,D9)
135 06855547 F BBC05 GOETINCK Aurélie (--/D9/D9) D (D7,D8,D9) P (P10,P11,P12)
136 06532173 F ACB38 BOEUF Caroline (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
137 07101626 H BCG38 VOGEL Samuel (--/D8/--) R (R4,R5,R6)
138 07269352 H ACB38 HEIMO Sebastien (--/D7/--) R (R4,R5,R6)
139 06895176 F EB38 GREMION Alizee (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
140 00540713 H EB38 KLAM Alexis (--/D8/--) R (R4,R5,R6)
141 06720332 H BPV38 MARKIEWICZ Romain (--/D9/D9) P (P10,P11,P12) P (P10,P11,P12)
142 06904879 F BIM38 GRANDVIERGNE Manon (--/--/D8) D (D7,D8,D9)
143 06786019 H EB38 LE GRATIET Bertrand (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
144 06942856 F GSL69 ILLIG Marion (--/--/D7) P (P10,P11,P12)
145 00550713 H GSL69 BERTHET Kevin (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
146 06880437 H CARTU38 NAPOREA Patrick (--/P10/P10) P (P10,P11,P12) P (P10,P11,P12)
147 00456807 H BCM38 VULLIEZ Baptiste (--/D9/P10) P (P10,P11,P12) ..
148 07042133 H BPV38 CHERET Michael (--/D9/D9) P (P10,P11,P12) ..
149 06855056 H SBC38 YALLOURACKIS Nicolas (--/D8/--) D (D7,D8,D9)
150 06823257 H SBC38 COMMUNAL Lionel (--/D8/--) D (D7,D8,D9)
151 00328695 H CARTU38 TERPEND Cedric (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
152 07204289 H CARTU38 MOUCADEAU Ludovic (--/D8/--) D (D7,D8,D9)
153 07247182 H SSB38 TAMBURINI Thomas (--/D9/P10) P (P10,P11,P12) ..
154 07054714 F BCHT07 CHOSSON Elodie (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
155 06998174 F BLV38 JANOT Marie (--/--/D8) P (P10,P11,P12)
156 07011175 H BLV38 STILLATUS Vianney (--/--/D8) P (P10,P11,P12)
157 06634619 H BPV38 REPITON Fabien (--/D9/P10) P (P10,P11,P12) ..
158 06956991 H ASE91 LEFAUT Adrien (--/P10/D9) P (P10,P11,P12) P (P10,P11,P12)
159 00410940 H BCG38 BOUJARD Quentin (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
160 06538995 H BPV38 COVILLERS Jean-pierre (--/D9/D9) P (P10,P11,P12) ..
161 06988734 H SMV38 BRENET Nicolas (--/D8/--) D (D7,D8,D9)
162 07079094 H BCVT38 GIFFAZ DIT BOUVIER Cédric (--/D8/--) D (D7,D8,D9)
163 06580902 H BPV38 MASSIT Florent (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
164 06963261 H BPV38 PEREIRA Helder (--/D8/--) P (P10,P11,P12)
165 00347983 H MSMB38 MAGNIEN Sébastien (--/D8/--) P (P10,P11,P12)
166 07030136 F BBC05 FUCHEY Camille (--/P10/D9) D (D7,D8,D9) ..
167 07162641 H SSB38 TOURNIER Benjamin (--/D9/P10) P (P10,P11,P12) ..
168 00568281 H BPV38 REAUTE Fabien (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
169 07092035 H BPV38 RAYMOND Gilles (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
170 00328301 H BBC05 CORNAZ Lionel (--/D9/D9) P (P10,P11,P12) ..
171 06585435 F CARTU38 PELLOUX PRAYER Lydiane (--/--/D8) P (P10,P11,P12)
172 07393144 F USSGBAD73 DASSONVILLE Anais (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
173 00382848 H USSGBAD73 MANGIN Pierre (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
174 07223055 F BBC05 GALTON Maelys (--/P10/P10) D (D7,D8,D9) ..
175 06765845 F BCV38 SAUZET Nadine (--/P10/--) D (D7,D8,D9)
176 07038812 F BCV38 BRASSEUR Odile (--/D9/--) D (D7,D8,D9)
177 07017001 F BCV38 RENAUD Nelly (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
178 06715506 H BCV38 RENAUD Maxime (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
179 07092118 H BPV38 BECHE Jean francois (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
180 06758143 H BCV38 RAMON Teo (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
181 06729230 F USSGBAD73 BOLATTO Emilie (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
182 06847891 H USSGBAD73 GAIGNARD Dominique (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
183 07106031 F SBC38 LLAMAS Nathalie (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
184 07405649 H LFDV38 ZAMMIT Cédric (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
185 00334902 H LFDV38 RENNESSON Loic (--/D9/--) P (P10,P11,P12)
186 07257496 F BCG38 SCHNEDECKER Elisa (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
187 07327465 H BCG38 RUNGET Freddy (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
188 06765850 F USSGBAD73 DAVOULT Estelle (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
189 00333138 H USSGBAD73 MARTINELLO Laurent (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
190 06575462 F BIM38 TEISSEDRE Sandrine (--/--/D9) ..
191 06861065 F BPV38 LEANDRI Anais (--/--/D9) ..
192 00223541 F SSB38 LESTAND Marjorie (--/--/D9) ..
193 06765851 F BPV38 SENECHAL Juline (--/P10/--) D (D7,D8,D9)
194 06938342 F BCV38 SERAYET Camille (--/P10/--) D (D7,D8,D9)
195 06574742 H BPV38 FRANCHE Julien (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
196 07220326 H BPV38 LE DIMET Gwenn (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
197 00141075 F BPV38 ALBIN Annie (--/--/D9) ..
198 07009174 H BPV38 BERENGUER Thomas (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
199 00326925 H BPV38 PANIS Cyril (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
200 07154511 F SSB38 ADOR Priscilia (--/--/P10) ..
201 07194305 F SMV38 DUVAL Angélique (--/--/P10) ..
202 00410736 H SMV38 DEMESLAY Vincent (--/--/P10) ..
203 07088886 F BACLY69 ZAFFANELLA Lisa (--/--/P10) ..
204 00239531 H BACLY69 DEVAUX Olivier (--/--/P11) ..
205 07341404 F BPV38 RABATEL Lola (--/--/P11) ..
206 07365161 H BPV38 BRAILLON Thomas (--/--/P11) ..
207 00219519 H EB38 LAIR Thimothé (--/--/--) P (P10,P11,P12)
208 07091924 H EB38 CESTELE Jordane (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
209 06773390 F BPV38 LANGE Pauline (--/--/--) ..
210 07374317 H BPV38 ANGELLOTTI Jérome (--/--/--) ..